DIRECT CONTACT

020 – 555 5961

Stel je vraag

App je vraag

Zoek op school

Wijklocaties
Chat direct online
 

Hoe werken wij

Samen zoeken we naar oplossingen

 

Met een gesprek, tips en adviezen kan je misschien al weer verder. Soms is een training voor kind of ouder een goed idee. Het Ouder- en Kindteam biedt ook begeleiding en behandeling. Het is belangrijk om te weten dat je als ouder(s) zelf blijft bepalen welke stappen gezet worden.

 

Wat kan je zelf, wat biedt de wijk?

Bij het zoeken naar oplossingen kijken ouders samen met de ouder- en kindadviseur wat zij zelf kunnen en of er mensen zijn die kunnen helpen. Kan familie (vaker) bijspringen, wil de buurvrouw helpen met huiswerk of kan de voetbaltrainer eens meedenken? De ouder- en kindadviseur weet wat er allemaal te doen is in de wijk en kan bijvoorbeeld helpen bij het aanvragen van een sportvergoeding via het Jeugdfonds Sport Amsterdam. Kinderen zitten vaak beter in hun vel als zij meedoen met activiteiten in het buurthuis of lekker kunnen sporten.

 

Begeleiding en behandeling

Samen kijken wij wat er aan de hand is en wat er nodig is. Wij werken planmatig aan perspectief. Is er meer nodig dan tips, advies, een training of cursus? De ouder- en kindadviseur of de jeugdpsycholoog kan gesprekken voeren of een behandelingstraject inzetten met ouder en/of kind. Als het nodig is, zorgen we dat er specialistische jeugdhulp komt. Sluit de beschikbare specialistische jeugdhulp (ZIN) onvoldoende aan, dan kunnen wij helpen bij het aanvragen van een Pgb.

 

Veelzijdig team

Als gezin heb je één contactpersoon, vaak is dat een ouder- en kindadviseur. Binnen het Ouder- en Kindteam werken ook jeugdpsychologen, jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen. Zij kunnen met elkaar overleggen of betrokken worden bij de hulpvraag van het gezin. Natuurlijk alleen als ouders dat goed vinden.

 

Via school

Behalve onze locaties in de wijk, zijn we ook bereikbaar via school. De ouder- en kindadviseur is onafhankelijk van school en overlegt niet met school zonder toestemming van ouders. Als een kind hulp krijgt, is het natuurlijk wel goed om samen te kijken hoe hulp in de klas en thuis goed op elkaar aansluiten.

Perspectiefplan en Pgb-plan

Wij werken planmatig. Als er meer nodig is dan het Ouder- en Kindteam kan bieden, dan komt dat in het Perspectiefplan tot uiting. Een Perspectiefplan dat is ondertekend door de ouder- en kindadviseur en de jongere en/ of ouders, geldt als een verwijzing naar specialistische jeugdhulp. Deze hulp is ingekocht door de gemeente. Sluit deze hulp (ZIN, zorg in natura) onvoldoende aan bij de vraag, dan kan worden overwogen om zelf specialistische jeugdhulp in te kopen met een Pgb, een persoonsgebonden budget. Naast een ingevuld en ondertekend Perspectiefplan is er dan ook een ingevuld Pgb-plan nodig. Meer informatie klik hier.

 

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Misschien heb je wat extra ondersteuning nodig bij het zoeken en vinden van de juiste hulp en ondersteuning. Je kan een familielid, vriend of buurvrouw vragen. Je kan hiervoor ook terecht bij een onafhankelijke cliëntondersteuner (oco). Deze dienstverlening is gratis. Een onafhankelijke cliëntondersteuner is een ervaren professional die goed de weg kent in de hulpverlening. Kijk op deondersteunersvanamsterdam.nl.