DIRECT CONTACT

020 – 555 5961

Stel je vraag

App je vraag

Zoek op school

Wijklocaties
Chat direct online
 

Hoe werken wij

Samen zoeken we naar oplossingen

 

Met een gesprek, tips en adviezen kan je misschien al weer verder. Soms is een training voor kind of ouder een goed idee. Het Ouder- en Kindteam biedt ook begeleiding en behandeling. Het is belangrijk om te weten dat je als ouder(s) zelf blijft bepalen welke stappen gezet worden.

 

Wat kan je zelf, wat biedt de wijk?

Bij het zoeken naar oplossingen kijken ouders samen met de ouder- en kindadviseur wat zij zelf kunnen en of er mensen zijn die kunnen helpen. Kan familie (vaker) bijspringen, wil de buurvrouw helpen met huiswerk of kan de voetbaltrainer eens meedenken? De ouder- en kindadviseur weet wat er allemaal te doen is in de wijk en kan bijvoorbeeld helpen bij het aanvragen van een jeugdsportfonds. Kinderen zitten vaak beter in hun vel als zij meedoen met activiteiten in het buurthuis of lekker kunnen sporten.

Op school

Om goed bereikbaar te zijn, is de ouder- en kindadviseur op vaste momenten op school. Vaak is er een spreekuur voor korte vragen en het maken van afspraken. Je kan gewoon eens langsgaan om jouw vraag of probleem voor te leggen.

De ouder- en kindadviseur is onafhankelijk van school en overlegt niet met school zonder toestemming van ouders. Als een kind hulp krijgt, is het natuurlijk wel goed om samen te kijken hoe hulp in de klas en thuis goed op elkaar aansluiten.

Vind je het fijner om buiten school af te spreken? Dat kan natuurlijk, bijvoorbeeld thuis of bij het Ouder- en Kindteam in de wijk.

 

Veelzijdig team

Als gezin heb je één contactpersoon, vaak is dat een ouder- en kindadviseur. Binnen het Ouder- en Kindteam werken ook jeugdpsychologen, jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen. Zij kunnen met elkaar overleggen of betrokken worden bij de hulpvraag van het gezin. Natuurlijk alleen als ouders dat goed vinden.

 

Het regelen van passende hulp of ondersteuning

Als er meer nodig is dan het Ouder- en Kindteam kan bieden, dan kijkt de ouder- en kindadviseur samen met een collega én de ouders wat de vraag precies is en welke hulp of ondersteuning nodig is. Voor specialistische jeugdhulp is een ingevuld en ondertekend Perspectiefplan nodig. Dit maken zij samen met de ouder- en kindadviseur.

 

Persoonsgebonden budget

Soms willen ouders of jongere zelf de (al toegekende) specialistische jeugdhulp inkopen met een Pgb, een persoonsgebonden budget, meer informatie klik hier.