DIRECT CONTACT

020 – 555 5961

Stel je vraag

App je vraag

Zoek op school

Wijklocaties
Chat direct online
 

Jeugdgezondheidszorg

In Amsterdam is de jeugdgezondheidszorg onderdeel van de Ouder- en Kindteams.

 

Jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen werken in de Ouder- en Kindteams. Zij zien alle kinderen een aantal keer vanaf de geboorte tot ze naar school gaan. Zij volgen de groei en ontwikkeling van kinderen:

  • nemen de hielprik af
  • screenen op aangeboren afwijkingen
  • wegen en meten
  • testen gehoor en de ogen
  • geven de vaccinaties

Ook helpen zij bij vragen over gezondheid, (borst)voeding, eten, drinken, (door)slapen, groei en ontwikkeling. Loopt de ontwikkeling van een kind anders, dan kan er snel advies of hulp geboden worden.

 

Gezondheidsonderzoeken op school

Als kinderen 5 en 10 jaar oud zijn, worden zij onderzocht op school. Ouders wordt gevraagd van tevoren een digitale vragenlijst in te vullen. Hier vind je meer informatie.

Ook op de middelbare school is er een gezondheidsonderzoek bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige. Leerlingen vullen dan de digitale vragenlijst ‘Jij en Je gezondheid’ in. In deze folder voor ouders lees je meer. Voor de leerlingen is er een flyer.

 

Waar nodig of gewenst en in overleg met ouders en jongere, kan de jeugdarts of jeugdverpleegkundige overleggen met collega’s van het Ouder- en Kindteam en eventueel een ouder- en kindadviseur of jeugdpsycholoog betrekken. Verzuimt een leerling te veel van school door ziekte, dan nodigt de jeugdarts ouders en leerling uit voor een gesprek. In deze folder Ziektverzuimbegeleiding lezen ouders en jongeren er meer over. Er zijn ook jeugdartsen verbonden aan het speciaal onderwijs en de Mbo-instellingen.

 

Op de website van GGD Amsterdam vind je nog meer informatie over de jeugdgezondheidszorg, de gezondheidsonderzoeken en privacy. Ook de Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra (SAG) biedt jeugdgezondheidszorg voor kinderen tot 4 jaar.