DIRECT CONTACT

020 – 555 5961

Stel je vraag

App je vraag

Zoek op school

Wijklocaties
Chat direct online
 

Onze missie

In Amsterdam hebben we een gezamenlijk doel: kinderen en jongeren moeten zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen.

 

Kinderen en jongeren hebben het recht om veilig en gezond op te groeien, zodat ze volwaardig en op verantwoorde wijze kunnen deelnemen aan de maatschappij.

 

Binnen de Ouder- en Kindteams werken we daarom met de volgende doelen:

· vroegtijdig problemen signaleren rondom gezondheid, ontwikkeling, opvoeden, opgroeien en veiligheid

· passende en effectieve informatie, advies, ondersteuning en lichte hulp bieden

· sociale veerkracht en informele netwerken in wijken actief benutten en meer ruimte geven aan de eigen kracht van ouders en jeugdigen

· tijdig en juist verwijzen naar specialistische zorg en jeugdhulp