DIRECT CONTACT

020 – 555 5961

Stel je vraag

App je vraag

Zoek op school

Wijklocaties
Chat direct online

Werken bij de Ouder- en Kindteams Amsterdam

In het kort

Ouder- en Kindteams Amsterdam bestaat uit 22 wijkteams, een VO-team en het MBO Jeugdteam. In de teams werken ouder- en kindadviseurs en jeugdpsychologen. Vanuit de jeugdgezondheidszorg participeren jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen. In samenhang bieden zij opvoed- en opgroeiondersteuning op maat, leveren jeugdhulp en zetten specialistische jeugdhulp of andere voorzieningen in als nodig. De teams zijn actief in de wijk, waar zij samen met netwerkpartners werken aan het versterken van het opvoedkundig klimaat in de wijk.

Voor alle medewerkers is er veel ruimte voor initiatief; ons motto is: we doen wat nodig is, soms over de grenzen van het eigen werk heen. Wij sluiten aan bij de verschillende doelgroepen en werken intensief samen met formele en informele partners in de wijk en op de scholen. Leidend zijn de missie, visie en kernwaarden: laagdrempelig, aansluiten en versterken.

 

In het document Doen wat nodig is, vind je onze missie, visie, besturingsfilosofie en onze kernwaarden terug. Fijn als jij je daarin herkent als je bij ons komt werken.

 

Arbeidsvoorwaarden bij de Ouder- en Kindteams

Als je bij ons komt werken, is de CAO Jeugdzorg op jou van toepassing.
Naast een eindejaarsuitkering, vakantiegeld en 200 uur verlof (o.b.v. 36 uur), ontvang je een goede pensioenvoorziening, een prima reiskostenvergoeding en een tegemoetkoming in de premie zorgverzekering. Je krijgt de beschikking over een laptop en een telefoon. Verder krijgt elke medewerker jaarlijks een leerbudget ter beschikking en organiseren we zowel binnen de teams als organisatie breed allerlei leuke en interessante activiteiten, van uitjes tot personeelsfeesten, trainingen en jaarlijkse inspiratiedagen om je verder te ontwikkelen.

We zijn een platte organisatie met een informele cultuur en veel ruimte voor autonomie en ontwikkeling.