DIRECT CONTACT

020 – 555 5961

Stel je vraag

App je vraag

Zoek op school

Wijklocaties
Chat direct online

Teamleider

Ouder- en Kindteams Amsterdam is op zoek naar een

 

Teamleider voor 36 uur per week

 

Als teamleider faciliteer je de professionals van meerdere teams bij het uitvoeren van hun werk met jeugdigen, ouders en samenwerkingspartners. Je geeft richting vanuit een visie-gedreven stijl. Ook geef je mede vorm aan de strategie van de organisatie en de Amsterdamse transformatieopdracht. Op basis daarvan ontwikkel je het gebiedsgericht werken verder, samen met jouw team(s) en de netwerkpartners in de wijk.

 

Ouder- en Kindteams Amsterdam bestaat uit 22 wijkteams, een VO-team en het MBO Jeugdteam. In de teams werken ouder- en kindadviseurs en jeugdpsychologen. Vanuit de jeugdgezondheidszorg participeren jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen. In samenhang bieden zij opvoed- en opgroeiondersteuning op maat, leveren jeugdhulp en zetten specialistische jeugdhulp of andere voorzieningen in als nodig. De teams zijn actief in de wijk, waar zij samen met netwerkpartners werken aan het versterken van het opvoedkundig klimaat in de wijk.

 

Voor alle medewerkers is er veel ruimte voor initiatief; ons motto is: we doen wat nodig is, soms over de grenzen van het eigen werk heen. Wij sluiten aan bij de verschillende doelgroepen en werken intensief samen met formele en informele partners in de wijk en op de scholen. Leidend zijn de missie, visie en kernwaarden: laagdrempelig, aansluiten en versterken.

 

Wij zoeken momenteel een teamleider voor de volgende 2 teams:

–          IJburg & Zeeburgereiland

–          Indische Buurt & Oostelijk Havengebied

 

Team(s) ondersteunen en ontwikkelen

Als teamleider:

 • ben je verantwoordelijk voor de kwaliteit en het realiseren van de doelstellingen van jouw team(s)
 • zorg je voor de verdere ontwikkeling naar generalistische, multidisciplinair samenwerkende team(s) en met een groot zelforganiserend vermogen;
 • creëer je een lerende omgeving waarbinnen ruimte is voor reflectie;
 • heb je de personele en financiële verantwoordelijkheid voor jouw team(s) en rapporteer je hierover naar de directie.

 

Mede vormgeven van strategie en transformatieopdracht

Als teamleider:

 • agendeer je de kritische thema’s die voortkomen uit de praktijk vanuit jouw team(s) en gebieden;
 • levert je een bijdrage aan het strategisch beleid en de transformatie vanuit jouw kennis, expertise, in- en externe contacten;
 • onderhoud je contacten met alle (netwerk)partners en onderzoek je nieuwe mogelijkheden tot samenwerking;
 • vertegenwoordig je de organisatie in complexe overlegsituaties en breng je evenwicht tussen de verschillende belangen van de cliënt, jouw team, de (netwerk)partners en het ondersteunende team.

Daarnaast heeft iedere teamleider specifieke, stadsbrede aandachtsgebieden die hij of zij samen met directie en het ondersteunende team uitwerkt.

 

Wij vragen van jou

 • WO werk- en denkniveau;
 • ruime ervaring met leidinggeven en teamontwikkeling;
 • kennis van teamontwikkeling en veranderprocessen, je kan veranderprocessen eigenstandig uitvoeren en bent
 • bekend met verschillende coachings- en managementtechnieken;
 • een brede kijk op de maatschappij en actuele problematiek in het jeugd- en zorgdomein;
 • kennis van bestuurlijke en politieke omgevingen en kunt je daarin goed bewegen;
 • financiële kennis om cijfermatige analyses en verantwoordingen te kunnen lezen en opstellen;
 • je kent de weg binnen relevante wet- en regelgeving, richtlijnen en de beroepscodes;
 • je bent bekend met het zorglandschap en weet relevante netwerkpartners te binden.

 

Het OKT wil een organisatie zijn waarin iedereen zich welkom en thuis voelt. Hoe inclusiever we zijn, hoe beter we kunnen aansluiten bij alle kinderen en gezinnen in Amsterdam. We streven daarom naar een personeelsbestand met een mooie mix van achtergronden en perspectieven, als een goede afspiegeling van de superdiverse stad Amsterdam.

 

Wij bieden jou

Een teamleider bij de Ouder- en Kindteams vervult een uitdagende functie in een informele  organisatie die volop in ontwikkeling is en blijft. Samen zorgen we ervoor dat Amsterdamse kinderen, jongeren en hun ouders de hulp en ondersteuning krijgen die zij nodig hebben.

Kun jij ons versterken, dan verwelkomen we je graag.

 

Dienstverband en salariëring

Je bent zo spoedig mogelijk beschikbaar. Je krijgt een jaarcontract bij de Ouder- en Kindteams, met daarna de mogelijkheid tot een vast dienstverband. Inschaling voor deze functie is schaal 13 van de cao Jeugdzorg.

 

Informatie

Inlichtingen betreffende deze functie kun je inwinnen bij Majid Ahmadian, teamleider, tel. 06-40972113.

Informatie over de Ouder- en Kindteams Amsterdam kun je vinden op de website oktamsterdam.nl.

 

Solliciteren

Je motivatie en Curriculum Vitae kun je uiterlijk 22 oktober 2020 sturen naar vacature@oktamsterdam.nl, onder vermelding van “vacature teamleider” in het onderwerp.

 

Een assessment, het inwinnen van referenties en het overleggen van een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) zijn onderdeel van deze selectieprocedure.