DIRECT CONTACT

020 – 555 5961

Stel je vraag

App je vraag

Zoek op school

Wijklocaties
Chat direct online

Projectleider Kindveiligheid

 

 

Ouder- en Kindteams Amsterdam is op zoek naar een

 

 

Projectleider Kindveiligheid (28 – 32 uur per week)

 

Stichting Ouder- en Kindteams Amsterdam -bestaande uit 22 wijkteams, VO-teams, een MBO-team en een ondersteunend team- is verantwoordelijk voor de uitvoering van preventieve publieke gezondheidszorg (basispakket jeugdgezondheidszorg), preventie, opvoed- en opgroeiondersteuning en jeugdhulp.

 

 

Projectleider (portefeuille kindveiligheid)

 

Als Projectleider heb je een gevarieerd pakket van taken en activiteiten waarbij je goed in staat bent om prioriteiten te stellen en tegelijkertijd resultaten te behalen. Je weet het overzicht te houden, op tijd te signaleren, de juiste mensen erbij te betrekken en je staat zelf ook graag met de voeten in de klei om je steentje bij te dragen in de uitvoering.

 

Teamondersteuning

Je ondersteunt teams bij de brede opdracht die zij hebben en op de  inhoudelijke (door)ontwikkelingen als wijkteam. Het uitgangspunt is de generalistische basis. Je bent in staat om samen met de teamleider koers te bepalen en ondersteunt dit proces (denk aan ondersteuning bij het maken van een omgevingsanalyse, het in kaart brengen welke onderwerpen, risico’s en kansen er spelen in een gebied en welke onderwerpen vragen om vernieuwing en/ of verbetering van onze werkwijze). Je ondersteunt de teamleider bij de praktische uitvoering van het primaire proces (met oog op leren en verbeteren) en de borging van (nieuw) beleid. Je neemt initiatieven tot eventuele verbetervoorstellen voor de koers in een gebied, de stedelijke koers en/of de werkwijze van het primaire proces van het OKT. Je legt nadrukkelijk verbinding met de missie, visie, kernwaarden en opdracht van het OKT, alsmede met stedelijke en landelijke ontwikkelingen.

 

Portefeuille kindveiligheid

De portefeuille kindveiligheid wordt opgepakt vanuit het brede werkveld van de medewerkers van het OKT: van signalen rondom kindveiligheid waar lichte ondersteuning bij past, tot gezinnen met complexe problematiek rondom kindveiligheid.

Je maakt daartoe verbinding met het primaire proces door goed samen te werken met collega’s uit de verschillende OKT teams en hen te ondersteunen op de werkzaamheden en ontwikkelingen rondom kindveiligheid. Je bent bekend met en werkt vanuit de visie, werkwijze en methodiek van Arum.

 

In verband met de invlechting van Samen Doen binnen het OKT, is er nauwe samenwerking met het onderwerp / de portefeuille gezinnen met complexe problematiek.

 

 

Tot de werkzaamheden behoren:

 • Initiëren van ontwikkelingen op het gebied van kindveiligheid binnen het OKT en het afstemmen hierover met de belangrijkste partners en samenwerkingsverbanden (oa Jeugdbescherming, Raad voor de kinderbescherming, Veilig Thuis, Gemeente Amsterdam)
 • Initiëren van nieuwe ontwikkelingen en ondersteunen van de interne Expertisegroep Kindveiligheid (bestaande uit teamleiders en aandachtsfunctionarissen)
 • Samenwerken met je collega’s uit de inhoudelijke ondersteuning (het programmateam) en met de directie in het vormgeven van ontwikkelingen als het goed inbedden van de registratie rondom kindveiligheid in het nieuwe registratiesysteem, de implementatie van de Meldcode en de aansluiting op ons opleidingsbeleid. Je adviseert (gevraagd en ongevraagd) op aanpalende terreinen
 • Ontwikkelen (samen met in- en externe partners) van een relevante registratie van (kindveiligheids)gegevens die van belang zijn en betekenis hebben voor het OKT en het stelsel van Amsterdam
 • Meedenken (in samenwerking met de Leerlijn) over een kwalitatief goed scholingsaanbod rondom kindveiligheid, vertaald vanuit de werkwijze en de kernwaarden van het OKT
 • Zorgen voor de benodigde informatievoorziening rondom kindveiligheid via diverse kanalen (oa op Kick)
 • Meebouwen aan een nieuwe manier van externe samenwerking met collega’s uit het veiligheidsdomein; jij bent hierin ‘het gezicht’ vanuit het OKT, contactpersoon voor de Gemeente Amsterdam en andere externe partijen. Landelijk ben je hiertoe goed op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen en zorg je voor de benodigde aansluiting vanuit het OKT

 

Wat breng je mee?

 • HBO + / WO werk- en denkniveau
 • Je hebt ruime kennis van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van de brede (jeugd)hulp en kindveiligheid
 • Je hebt expertise op complexe problemen in gezinnen, waaronder veiligheidsissues
 • Je hebt ruime ervaring met het aansturen van projecten en processen
 • Je kunt goed functioneren op diverse organisatieniveaus en in een politiek en bestuurlijk complexe omgeving
 • Je kunt (project) plannen en strategische notities schrijven en deze ook presenteren
 • Je beschikt over een helikopterview, hands-on mentaliteit en weet gezamenlijkheid en draagvlak te creeren
 • Je hebt ervaring met lerend ontwikkelen
 • Je bent gericht op samenwerken
 • Je hebt overtuigingskracht en kunt goed verbinden
 • Je hebt een positieve uitstraling, relativeringsvermogen, bent communicatief sterk en hebt een gezonde dosis humor
 • Je weet de missie, visie en kernwaarden van het OKT uit te dragen, ook op het vlak van kindveiligheid

 

Ons aanbod
De functie is ingedeeld in schaal 11 van de CAO Jeugdzorg. Naast een eindejaarsuitkering, vakantiegeld en 200 uur verlof (obv 36 uur), ontvang je een goede pensioenvoorziening, een prima reiskostenvergoeding en een tegemoetkoming in de premie zorgverzekering. Je krijgt de beschikking over een tablet en een telefoon. Verder krijgt elke medewerker een individueel leerbudget ter beschikking en organiseren we zowel binnen de teams als organisatiebreed allerlei leuke en interessante activiteiten, van uitjes tot personeelsfeesten, trainingen en jaarlijkse inspiratiedagen om je verder te ontwikkelen. Het OKT is een platte organisatie met een informele cultuur en veel ruimte voor autonomie en ontwikkeling.

 

Meer weten?

Voor meer informatie over deze functie kun je tot 10 augustus contact opnemen met Marleen Beumer (Bestuurder OKT), tel 0615074428; na 10 augustus met Cees van Appeldoorn, Projectleider Kindveiligheid, tel 06 50672872.

 

Solliciteren

Je motivatie en CV ontvangen wij graag uiterlijk 23 augustus via vacature@oktamsterdam.nl, onder vermelding van ‘Projectleider Kindveiligheid’. De 1e gespreksrondes staan gepland op dinsdag 25 en vrijdag 28 augustus.

 

Deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern uitgezet: bij gelijke geschiktheid krijgen interne kandidaten alsmede kandidaten werkzaam bij Samen Doen, voorrang boven externe kandidaten.

 

Het inwinnen van referenties en het overleggen van een (VOG) behoren tot onze standaard selectieprocedure.