DIRECT CONTACT

020 – 555 5961

Stel je vraag

App je vraag

Zoek op school

Wijklocaties
Chat direct online

Vacature: coördinator/adviseur Leerlijn

Wij zoeken een coördinator/adviseur Leerlijn voor 24 uur per week

 

Sinds 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet. De gemeente Amsterdam heeft deze taak, gekoppeld aan preventie en opvoedondersteuning, neergelegd bij een zelfstandige stichting die, samen met de jeugdgezondheidszorg, de Ouder- en Kindteams Amsterdam vormt.

 

Ouder- en Kindteams Amsterdam – bestaande uit 22 wijkteams, VO-teams, een MBO-team en een ondersteunend Programmateam – is verantwoordelijk voor de uitvoering van preventieve publieke gezondheidszorg (basispakket jeugdgezondheidszorg), preventie, opvoed- en opgroeiondersteuning en lichte jeugdhulp. In de wijkteams werken ouder- en kindadviseurs, jeugdpsychologen, jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen, aangestuurd door een teamleider. Wij werken in de wijk en zijn verbonden aan de scholen (basisonderwijs, voortgezet onderwijs en MBO-instellingen).

 

De belangrijkste opdracht is om kleine problemen klein te houden, snel en adequaat te signaleren welke hulp nodig is en deze zelf te bieden of te arrangeren. Als het nodig is, verwijzen wij naar specialistische jeugdhulp.

 

Alle medewerkers werken vanuit de kernwaarden laagdrempelig, aansluiten, versterken en verbinden. Wij werken intensief samen met partners in de wijk zoals het onderwijs, voorschoolse voorzieningen, huisartsen, verloskundigen maar ook met de wijkagenten, het jongerenwerk en de diverse vrijwilligersinitiatieven. Ook werken wij samen met de netwerkpartners: de gespecialiseerde jeugdhulp, Samen DOEN, gecertificeerde instellingen en Veilig Thuis.

 

De coördinator/ adviseur Leerlijn

Per 2019 werken wij met individuele leerbudgetten. Professionals benutten hun budget voor hun eigen leren en ontwikkelen afgestemd op de behoefte van de wijk en het team. Allereerst ligt de focus op een generalistische basis waarin we hebben vastgelegd wat alle professionals moeten kennen en kunnen. De Leerlijn is het ondersteunende team dat hierbij faciliteert door a) zelf trainingen te ontwikkelen en organiseren; b) extern (te ontwikkelen) aanbod aan onze organisatie te verbinden; en c) coaching te bieden op individueel en teamniveau en op verschillende manieren het informeel leren in teams te stimuleren. De coördinator/ adviseur Leerlijn draagt dit beleid op leren en ontwikkelen actief uit. Hij/zij benut daarbij zijn/haar regionale en landelijke netwerk en stemt daarbij af met en adviseert een aantal directe collega’s, professionals en teamleiders. De coördinator/adviseur Leerlijn is in samenspraak met projectleiders, coaches, werkplaatsbegeleiders en trainers verantwoordelijk voor een kwalitatief goede ondersteuning en aanbod passend bij de generalistische basis en de brede opdracht van de Ouder- en Kindteams.

 

Taken coördinator/ adviseur Leerlijn

 • De ingezette koers rond leren en ontwikkelen van professionals vasthouden en actief uitdragen;
 • Meedenken, ontwikkelen en implementeren van nieuwe vormen van leren en ontwikkelen in teams (bijvoorbeeld via e-learning en webinars), dit in overleg met de projectleiders van het programmateam en de teamleiders;
 • Monitoren en verbetervoorstellen doen voor het proces rond het benutten van de leerbudgetten, samen met de controller;
 • Huidige en toekomstige trainingen, cursussen, bijeenkomsten en werkplaatsen die de Leerlijn organiseert monitoren, doorontwikkelen, systematisch evalueren en aanpassen, in samenwerking met de trainers, werkplaatsbegeleiders, projectleiders en andere professionals;
 • Werven en contacten onderhouden met een pool trainers en begeleiders van leren, interessante trainers en begeleiders naar de organisatie halen;
 • Contacten onderhouden met collega-organisaties in het Amsterdamse jeugdstelsel om optimaal gebruik te maken van elkaars aanbod en expertise;
 • Waar nodig ondersteunen van de (administratieve) medewerkers bij het logistieke proces rond trainingen en bijeenkomsten, beschikbaar zijn voor vragen;
 • Samenwerken rond professionalisering en leren met de teamleiders van de teams, teamondersteuners/ projectleiders van de organisaties en de andere wijkteams en jeugdhulpaanbieders in de stad.

 

Wij vragen

 • Een visie op leren, ontwikkelen en professionaliseren die verder gaat dan het overdragen van kennis en het trainen van vaardigheden;
 • Ruime inhoudelijke kennis van de jeugdhulp en welzijn, of een van de voormalige deelsectoren (jeugd & opvoedhulp, jeugd-ggz, lvb-hulp of welzijn);
 • Ruime ervaring in het lerend en al werkend ontwikkelen van nieuwe vormen van leren van professionals in teams en op de werkplek;
 • Uitstekende communicatieve en adviesvaardigheden, overtuigingskracht en de vaardigheid te verbinden;
 • Een helikopterview, hands-on mentaliteit en het kunnen creëren van gezamenlijkheid en draagvlak;
 • Flexibiliteit plus het kunnen vasthouden van koers en beleid in een dynamische en complexe  omgeving;
 • Ervaring in het schrijven van (project)plannen en deze kunnen presenteren;
 • Lef, initiatiefrijkheid en het vermogen snel en analytisch nieuwe informatie te verwerken;
 • Een WO-diploma en WO-werk en denkniveau.

 

Dienstverband en salariëring

Het betreft een tijdelijke functie. Je bent zo spoedig mogelijk beschikbaar. Je wordt aangesteld tot 1 januari 2020, met de mogelijkheid tot verlenging. Contractvorm is in overleg, ook ZZP-ers zijn welkom om te solliciteren. Inschaling en beloning is conform de arbeidsvoorwaarden en de CAO Jeugdzorg. Indicatie voor deze functie is schaal 11 van de cao Jeugdzorg, afhankelijk van opleiding en ervaring.

 

Informatie

Inlichtingen betreffende deze functie kun je inwinnen bij Mariska van der Steege, bereikbaar via m.vandersteege@oktamsterdam.nl/ (06) 35 11 54 29. Informatie over de Ouder- en Kindteams Amsterdam kun je vinden op de website https://oktamsterdam.nl/.

 

Solliciteren

Je motivatie en Curriculum Vitae kun je uiterlijk woensdag 19 december sturen naar Imanda van Drimmelen, HR adviseur, via i.vandrimmelen@oktamsterdam.nl, met vermelding van “Coördinator/ adviseur Leerlijn” in de onderwerpregel. Het inwinnen van referenties en het overleggen van een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) behoren standaard tot onze selectieprocedure.

 

De eerste ronde zal plaatsvinden op 21 december.