DIRECT CONTACT

020 – 555 5961

Stel je vraag

App je vraag

Zoek op school

Wijklocaties
Chat direct online
 

Onze werkwijze

Binnen de Ouder- en Kindteams gelden de volgende werkprincipes:

 

 • We werken multidisciplinair. In ieder team is expertise aanwezig op het gebied van jeugdgezondheidszorg, preventie en jeugdhulp, cliëntondersteuning, (l)vb, en jeugd GGZ. De teams zijn zo samengesteld dat er per gebied een goede balans is van de benodigde expertise.
 • We werken preventief in de wijk en op school. Zo kunnen problemen rondom gezondheid, ontwikkeling, opvoeden, opgroeien en veiligheid vroegtijdig worden gesignaleerd. De partners in de wijk zijn daarbij belangrijk, we werken actief aan dit netwerk.
 • We versterken de eigen kracht en het sociale netwerk van gezinnen.
 • We werken gezinsgericht. We kijken altijd naar de situatie van alle gezinsleden, daarna bekijken we waar we de focus leggen van onze ondersteuning.
 • We bouwen een goede werkrelatie met het gezin op en sluiten aan op de stijl en cultuur van een gezin.
 • Ouders hebben de regie, behalve als er zorgen zijn rond veiligheid en ouders willen of kunnen niet meewerken.
 • Samen met ouders en jeugdigen kijken we wat de beste aanpak is voor hun vraag of probleem.
 • We werken oplossingsgericht, we focussen op de krachten en vaardigheden.
 • We stimuleren een positieve opvoedingsstijl.
 • Veiligheid van kinderen staat voorop, we werken volgens de Meldcode Kindermishandeling.
 • We bieden gezinnen zoveel mogelijk passende hulp. Daarbij kunnen we diverse screeningsinstrumenten inzetten.
 • Voor een verwijzing wordt een multidisciplinair overleg (MDO) ingezet waarbij ouders en/of jongere aanwezig zijn.
 • Alleen als ouders/jongere daar toestemming voor geven delen wij informatie met anderen, tenzij er ernstige zorgen zijn over veiligheid (meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling). Wij registreren in Multisignaal.
 • Starten we een traject, dan maken wij een dossier aan in ons eigen registratiesysteem Ris. Het onderdeel jeugdgezondheidszorg wordt geregistreerd in Kidos. Het e-mailverkeer is beveiligd en verloopt via ‘zorgmail’.