DIRECT CONTACT

020 – 555 5961

Stel je vraag

App je vraag

Zoek op school

Wijklocaties
Chat direct online

Projectleider Wijkgericht werken

Ouder- en Kindteams Amsterdam is op zoek naar een

Projectleider Wijkgericht werken

voor 32-36 uur per week

 

Stichting Ouder- en Kindteams Amsterdam (OKT) -bestaande uit 22 wijkteams, een VO-team, een MBO-team en een ondersteunend team- is verantwoordelijk voor opvoed- en opgroeiondersteuning, jeugdhulp, ondersteuning aan gezinnen bij meervoudige complexe problematiek en doorverwijzing naar specialistische jeugdhulp in Amsterdam. Samen met de GGD en SAG die de jeugdgezondheidszorg uitvoeren vormt de Stichting de Ouder- en Kindteams Amsterdam.

 

Het OKT en de Buurtteams worden vanaf 2021 de spil in de wijk waar alle zorg en ondersteuning samenkomt. Fysiek nabij in de buurt, herkenbaar en laagdrempelig. Zorg en ondersteuning wordt zo beter vindbaar en toegankelijk voor Amsterdammers. Kinderen, jongeren en gezinnen kunnen voor zowel kleine vragen als meervoudig complexe problemen terecht bij het OKT. Om dit goed te kunnen doen, sluiten we aan op en maken we verbinding tussen de verschillende leefwerelden van jeugdigen en degenen die dagelijks het verschil maken in het leven van jeugdigen: de gezins- en familieleden, de peergroep, de school, huisarts, de sportclub, andere vrije tijdsbesteding en de omgeving waarin het kind woont. We werken daarbij nauw samen met de diverse partners, om zo de beste ondersteuning en hulp te garanderen.

 

Het OKT vindt het belangrijk dat dit wijkgericht werken en de samenwerking met het onderwijs goed landt in het OKT en verder vormgegeven wordt vanuit de Ouder- en Kindteams. Hiervoor zoekt zij een projectleider.

 

Projectleider (portefeuille Wijkgericht werken inclusief onderwijs)
Als Projectleider heb je een gevarieerd pakket van taken en activiteiten waarbij je goed in staat bent om prioriteiten te stellen en tegelijkertijd resultaten te behalen. Je weet het overzicht te houden, op tijd te signaleren, de juiste mensen erbij te betrekken en je staat zelf ook graag met de voeten in de klei om je steentje bij te dragen in de uitvoering.

 

Portefeuille Wijkgericht werken

Als projectleider heb jij de portefeuille Wijkgericht werken. Dit betekent dat je met de professionals deze werkwijze door ontwikkelt, de benodigde ondersteuning aan de professionals vormgeeft en samenwerkingsafspraken met de stedelijke partners maakt en borgt. Je bent goed op de hoogte van de stedelijke en landelijke ontwikkelingen in het werken vanuit een wijkteam en hebt zicht op de laatste methodische inzichten. Je maakt daartoe verbinding met het primaire proces door goed samen te werken met ouder- en kindadviseurs en jeugdpsychologen en hen te ondersteunen op de werkzaamheden en ontwikkelingen rondom wijkgericht werken de verbinding met scholen en andere partners in de wijk.

 

Tot de werkzaamheden behoren:

 • Het ondersteunen in het methodisch doorontwikkelen van het wijkgericht werken, in een netwerk werken met onderwijspartners en andere organisaties en bijbehorende vakmanschap.
 • Het onderhouden van stedelijke contacten met netwerkpartners zoals onderwijs, jongerenwerk, huisartsen en gemeente.
 • Ondersteunen van de teams in het (door)ontwikkelen van samenwerking met netwerkpartners.
 • Het signaleren van nieuwe ontwikkelingen en nieuwe (landelijke) kennis van het wijkgericht werken.
 • Initiëren van ontwikkelingen op het gebied van wijkgericht werken binnen OKT en het afstemmen hierover met de belangrijkste partners, o.a. onderwijs en huisartsen, Buurtteams, jongerenwerk en stadsdelen.
 • Samenwerken met je OKT-collega’s uit de teams, de teamleiders, collega-projectleiders en de directie in het vormgeven van ontwikkelingen, zoals het vormgeven van samenwerken binnen het OKT en daarbuiten, werkprocessen, ondersteuning en deskundigheidsbevordering etc. Je adviseert (gevraagd en ongevraagd) op aanpalende terreinen.
 • Meedenken over een kwalitatief goed scholingsaanbod rondom wijkgericht werken, netwerkgericht werken, vertaald vanuit de werkwijze en de kernwaarden van het OKT.
 • Zorgen voor de benodigde informatievoorziening rondom wijkgericht, het aansluiten op scholen en andere organisaties en werken via diverse kanalen.
 • Meebouwen aan een nieuwe manier van externe samenwerking met collega’s uit het domein; jij bent hierin ‘het gezicht’ vanuit OKT, contactpersoon voor de Gemeente Amsterdam en andere externe partijen. Landelijk ben je hiertoe goed op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen en zorg je voor de benodigde aansluiting vanuit OKT.
 • Bepalen koers in samenwerking met de teamleiders van het OKT.
 • Ondersteunen van teamleiders bij de praktische uitvoering van het primaire proces (met oog op leren en verbeteren) en borging van (nieuw) beleid.
 • Nemen van initiatieven tot verbetervoorstellen voor de koers in een gebied, de stedelijke koers en/of de werkwijze van de teams.

 

Teamondersteuning

Naast je taken in de portefeuille Wijkgericht werken, ondersteun je een aantal teams bij de brede opdracht die zij hebben en op de inhoudelijke (door)ontwikkelingen als wijkteam. Het uitgangspunt is de generalistische basis. Je bent in staat om samen met de teamleider en team koers te bepalen en ondersteunt dit proces (denk aan ondersteuning bij het maken van een omgevingsanalyse, het in kaart brengen welke onderwerpen, risico’s en kansen er spelen in een gebied en welke onderwerpen vragen om vernieuwing en/ of verbetering van onze werkwijze). Je ondersteunt de teams bij de praktische uitvoering van het primaire proces (met oog op leren en verbeteren) en de borging van (nieuw) beleid. Je neemt initiatieven tot eventuele verbetervoorstellen voor de koers in een gebied, de stedelijke koers en/of de werkwijze van het primaire proces van het OKT. Je legt nadrukkelijk verbinding met de missie, visie, kernwaarden en opdracht van het OKT, alsmede met stedelijke en landelijke ontwikkelingen.

 

Wat breng je mee?

 • Je hebt bij voorkeur WO werk- en denkniveau
 • Je hebt ruime kennis van en ervaring met de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van wijkgericht werken, ontwikkelingen in het sociaal domein en onderwijs
 • Je hebt zeer ruime ervaring met het aansturen van projecten en processen
 • Je kunt goed functioneren op diverse organisatieniveaus en in een politiek en bestuurlijk complexe omgeving
 • Je kunt (project) plannen en strategische notities schrijven en deze ook presenteren
 • Je beschikt over een helikopterview, hands-on mentaliteit en weet gezamenlijkheid en draagvlak te creëren
 • Je bent gericht op samenwerken
 • Je hebt overtuigingskracht en kunt goed verbinden
 • Je hebt een positieve uitstraling, relativeringsvermogen, bent communicatief sterk en hebt een gezonde dosis humor
 • Je weet de missie, visie en kernwaarden van het OKT uit te dragen, ook op het vlak van wijkgericht werken en in de samenwerking met schooldirecties/besturen en andere organisaties en bestuurlijke samenwerkingsverbanden

 

Het OKT wil een organisatie zijn waarin iedereen zich welkom en thuis voelt. Hoe inclusiever we zijn, hoe beter we kunnen aansluiten bij alle kinderen en gezinnen in Amsterdam. We streven daarom naar een personeelsbestand met een mooie mix van achtergronden en perspectieven, als een goede afspiegeling van de superdiverse stad Amsterdam.

 

Wij bieden jou

Een projectleider bij de Ouder- en Kindteams is een uitdagende functie in een informele  organisatie die volop in ontwikkeling is en blijft. Samen zorgen we ervoor dat Amsterdamse kinderen, jongeren en hun ouders de hulp en ondersteuning krijgen die zij nodig hebben.

 

De functie is ingedeeld in schaal 11 van de CAO Jeugdzorg.

 

Heb je nog vragen?

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Renske Emmelkamp, tel 06-30075659.

 

Solliciteren?

Loop je warm voor deze functie? Dan maken we graag kennis! Je kunt tot 18 januari 2021 je motivatie met CV onder vermelding van ‘Projectleider wijkgericht werken’ mailen naar vacature@oktamsterdam.nl.

 

Deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern uitgezet.

 

Het inwinnen van referenties en het overleggen van een (VOG) behoren tot onze standaard selectieprocedure.