direct contact

De nieuwe inkoopovereenkomst met de gemeente voor de periode van 2024-2029 is getekend.

Onze huidige inkoopovereenkomst met de gemeente loopt af per 1-1-2024. Na goedkeuring van College van B&W en de Gemeenteraad is de inkoopovereenkomst met Wethouder Moorman getekend. Een mijlpaal en een feestelijk moment. We zijn erg blij dat we een inkoopovereenkomst met een looptijd van 6 jaar hebben kunnen maken. De gemeente geeft ons hiermee het vertrouwen en ook de ruimte om onze brede opdracht uit te voeren en een aantal langjarige ontwikkelopgaven stap voor stap te ontwikkelen. Tegelijk met de nieuwe inkoopovereenkomst tekenen we ook een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met de jeugdgezondheidszorg SAG en GGD en de gemeente.