direct contact

Het coronavirus is elke dag in het nieuws en zal voorlopig ons leven en werken blijven beïnvloeden. Veel mensen praten erover en er gelden nog steeds belangrijke maatregelen om de kans op verspreiding van het virus te verkleinen. Voor je kind kan het moeilijk zijn om te begrijpen wat er precies aan de hand is.

 

Blijf op de hoogte

Het is goed om op de hoogte te blijven van de stand van zaken rond het coronavirus. NJi.nl brengt je op de hoogte van alle veranderingen en gevolgen die dit kan hebben voor jou als ouder. Op RIVM.nl lees je de actuele stand van zaken over het virus en op Rijksoverheid.nl vind je de geldende regels en maatregelen. Op Pharos.nl en Corona.steffie.nl wordt het coronavirus in begrijpelijke taal uitgelegd en op Pharos.nl vind je ook een handige corona-woordenlijst. Gezondheidsinformatie over het coronavirus kun je vinden op Thuisarts.nl.

Heb je vragen over de gevolgen van het coronavirus voor de scholen en het onderwijs? Kijk dan op Oudersenonderwijs.nl.

Uiteraard kun je daarnaast altijd met vragen terecht bij de jeugdgezondheidszorg en de huisarts.

 

Stel je kind gerust

Het kan gebeuren dat je kind angstig is voor het coronavirus. Of misschien heeft je kind wel vragen over corona en wat het virus eigenlijk doet. Maar hoe praat je erover en hoe stel je je kind gerust?

 

Dit kun je doen:

  • Blijf rustig en maak je kind niet onnodig bang. Stel je kind gerust.
  • Beantwoord vragen zo eerlijk mogelijk, zonder te veel details te geven.
  • Leg uit waarom het belangrijk is om maatregelen te nemen om het virus te beperken.

Meer tips die helpend zijn bij het praten met je kind over het coronavirus lees je op Nji.nl.

 

Leer je kind hygiëneregels

Kinderen kopiëren gedrag van hun ouders. Daarom is het goed om zelf het goede voorbeeld te geven. Leg je kind bijvoorbeeld uit hoe je kunt proberen te voorkomen dat een virus zich verspreidt en laat ook zien hoe je kind dat zelf kan doen.

Was je handen een paar keer per dag met zeep. Was ook goed tussen de vingers. Bij kleine kinderen kun je samen de handen wassen en laten zien hoe je dit doet.
Moet je niezen of hoesten? Gebruik dan papieren zakdoekjes of nies of hoest in je elleboog in plaats van in je hand.
Houdt anderhalve meter afstand en schud geen handen.

 

Nieuwe thuissituatie

Door de maatregelen is jullie thuissituatie misschien wel veranderd. Misschien werk je nu thuis en moet je dit combineren met huishouden en gezin. Het is belangrijk om met elkaar te blijven praten over de nieuwe situatie. Betrek je kinderen bij de plannen die je maakt.

Hoe je thuis spanningen kunt voorkomen en wat je kunt doen als deze toch oplopen lees je op NJi.nl.

 

Contact met anderen

Voor kinderen is het belangrijk om in contact te blijven met de mensen die zij even niet of minder zien. Bijvoorbeeld met opa en oma of met vriendjes en vriendinnetjes. Stimuleer dit contact. Bijvoorbeeld via beeldbellen of het sturen van een kaart. Op NJi.nl staan tips over hoe jouw kind op een veilige en leuke manier in contact kan blijven met opa en oma.

 

Vaccineren

Steeds meer Nederlanders van 18 jaar en ouder worden gevaccineerd tegen corona. Of en wanneer kinderen gevaccineerd worden is nog niet bekend. Op NJi.nl lees je meer over het vaccin.

Ben je zwanger of wil je zwanger worden? Dan wordt het over het algemeen afgeraden om je te laten vaccineren, omdat er nog te weinig onderzoek naar is gedaan. Toch kan het voor sommige vrouwen beter zijn om je wel te laten vaccineren, bijvoorbeeld als je bepaalde gezondheidsproblemen hebt. Bespreek dit dan met je verloskundige of huisarts.

Geef je borstvoeding? Dan kun je je wel laten vaccineren. Het vaccin komt niet in de moedermelk terecht.

 

Heb je twijfels over klachten? Dan kun je natuurlijk altijd de huisarts of GGD bellen.