direct contact

Met wie werken we samen 

 

Ouder- en Kindteams werkt op stedelijk én wijkniveau samen met huisartsen, professionals uit het onderwijs, voorschoolse voorzieningen, verloskundigen, kraamzorg, met Buurtteam Amsterdam, andere paramedische zorgverleners en gespecialiseerde jeugdhulp, Samen DOEN-teams, gecertificeerde instellingen en Veilig Thuis.

 

Daarnaast is er contact met vrijwilligersinitiatieven, zelforganisaties en partners in de aanpak tegen overlast, zoals de wijkagenten.

Wij kennen de wijken in Amsterdam door en door. We kennen de school, huisartsen en andere belangrijke samenwerkingspartners.

Wij zijn altijd in de buurt!

Ouder- en Kindteams Amsterdam is een Joint Venture waarin sinds 1 januari 2018 onderstaande partners samenwerken. Medewerkers zijn in dienst bij een van deze organisaties en sollicitaties lopen via de organisaties zelf.

 

1.   Amsterdam, gemeente

2.   ABC

3.   Altra

4.   Bascule

5.   Combiwel

6.   Dynamo

7.   GGD Amsterdam

8.   MEE Amstel en Zaan

9.   Opvoedpoli

10. SAG

11. Sensazorg

12. SEZO

13. SIPI

14. Spirit

15. Swazoom

 

Van 2015 tot en met 2017 waren ook de volgende organisaties onderdeel van de Joint Venture:

Arkin, CordaanDoras GGZ IngeestLeger des Heils, Lijn5MOC ’t Kabouterhuis en Ons tweede thuis