DIRECT CONTACT

020 – 555 5961

Stel je vraag

App je vraag

Zoek op school

Wijklocaties
Chat direct online
 

Meer nodig

De inzet van specialistische jeugdhulp behoeft een zorgvuldige afweging. Samen met ouders /jongere werken de ouder- en kindadviseur met de jeugdpsycholoog of jeugdarts, aan een Perspectiefplan.

 

Is de gezamenlijk conclusie in het Perspectiefplan dat er specialistische jeugdhulp nodig is, dan geldt het ingevulde en ondertekende plan als de officiële verwijzing.

De gemeente heeft bij verschillende gecontracteerde instellingen jeugdhulp ingekocht. Deze hulp in natura is kosteloos in te zetten door ouders. Zie www.ikzoekjeugdhulp.nl voor het complete aanbod. De ouder- en kindadviseur kan ouders helpen bij het maken van de keuze tussen reeds ingekochte zorg of het aanvragen en inzetten van een Pgb. Ook kan hij/zij ondersteunen bij het vinden van de juiste aanbieder en monitoren of de gekozen inzet inderdaad de juiste is. De regie blijft bij de ouders.

 

Loket Ouder- en Kindteams
De Ouder- en Kindteams zijn door de gemeente gemandateerd middels een Perspectiefplan te verwijzen naar specialistische jeugdhulp. Dit mandaat houdt in dat wij een weloverwogen inhoudelijk oordeel vellen in een multidisciplinair overleg (MDO) waarbij andere, minstens twee aanvullende disciplines hun inbreng hebben. De ouders en/of de jeugdige zijn hierbij aanwezig.

Soms is het ingewikkeld, bijvoorbeeld in complexe of uitzonderlijke gevallen zoals bij een zeldzame ziekte waarbij specifieke kennis noodzakelijk is. Binnen de Ouder- en Kindteams is daarom het Loket opgericht.

Wij gaan bij het gezin op huisbezoek om de aanvraag van het Pgb te bespreken. Voorafgaand heeft de ouder- en kindadviseur samen met ouder of jongere het Perspectiefplan ingevuld en is er het Pgb-plan ingevuld. Daarnaast zorgen wij voor een verwijzing als een gezin geen ondersteuningsvraag heeft, maar er toch een beschikking moet komen. Bijvoorbeeld omdat er sprake is van ‘drang’ of een crisissituatie. Tenslotte handelt het Loket Pgb-aanvragen en herindicaties af, samen met de wijkteams.
Voor collegiaal overleg het Loket bereikbaar via e-mail: loket@oktamsterdam.nl en tel. 020 – 214 38 28, dagelijks bereikbaar tussen 10:30 en 12:00 uur.

 

Samen DOEN

Tot januari 2021 werkten de Ouder- en Kindteams nauw samen met de Samen DOEN-teams. Deze teams werkten in dezelfde wijken als de Ouder- en Kindteams, waarbij zij zich richtten op huishoudens die onvoldoende zelfredzaam zijn en/of problemen hebben op meerdere terreinen. Vanaf januari 2021 zijn de professionals van Samen DOEN ondergebracht bij de Ouder- en Kindteams en vanaf april 2021 de rest van Samen Doen bij de Buurtteams. Jongeren en gezinnen met kinderen waarbij sprake is van meervoudige complexe problemen in combinatie met vragen rondom opvoeden en opgroeien of zorgen rondom kindveiligheid konden al terecht bij de Ouder- en Kindteams. Dit geldt vanaf 1 januari 2021 ook voor de gezinnen die tot nu toe bij Samen Doen worden aangemeld. De professionals vanuit Samen DOEN nemen dan ook hun huidige caseload mee, de huishoudens blijven ondersteund worden door dezelfde hulpverlener.

Voor medewerkers van OKT en onze partners blijven deze hulpverleners het eerste aanspreekpunt. De aanpak van Samen DOEN wordt overgedragen aan de Ouder- en Kindteams en de Buurtteams, van daaruit wordt het doorontwikkeld passend bij de doelgroep en het stelsel. Stichting Samen DOEN houdt dus weliswaar op te bestaan, maar hun expertises en hun mensen blijven even actief zoals ze dat altijd al deden.