direct contact

Hoe krijg ik (tot 18 jaar) of mijn kind Specialistische Jeugdhulp?

De ouder- en kindadviseur kijkt samen met u wat de vraag is en welke hulp of ondersteuning precies nodig is. Is er Specialistische Jeugdhulp nodig? Dan wordt dit vastgelegd in een Perspectiefplan, met daarin de resultaten waaraan gewerkt gaat worden en een ‘beschikking’ (verwijzing) voor de inzet van Jeugdhulp. Specialistische Jeugdhulp kan vanuit 2 financieringsvormen worden ingezet:

 

1. Zorg In Natura (ZIN)

Zie het kader hieronder voor meer informatie. 

 

2. Persoonsgebonden budget (Pgb)

Soms willen ouders en/of de jongere zélf Specialistische Jeugdhulp inkopen en regelen door middel van de inzet van een Persoonsgebonden budget (Pgb). Bv omdat de benodigde zorg niet is ingekocht door de gemeente.

 

Let op; het beheer en de verantwoordelijkheid van een Pgb ligt volledig bij de ouders/gezagsdragers van de jongere. Het brengt verplichtingen met zich mee; zoals het doen van de aanvraag, het voeren van administratie en het organiseren van de zorg. Vind hier meer informatie over de 10 pgb vaardigheden en lees waarop wordt getoetst.

 

Een Pgb moet worden aangevraagd bij het Pgb team (onderdeel van de Ouder- en Kindteams). Hiervoor is nodig:

  • Een Perspectiefplan (met daarin de ‘beschikking’ voor Specialistische Jeugdhulp), opgesteld door de ouder- en kindadviseur.
  • Een actueel Pgb plan (in PDF of in Word), ingevuld door de ouders/gezagsdragers van de jongere. Zie het Pgb plan voor meer info hoe dit op te sturen.
  • Actuele begeleidingsplannen van de verzochte zorgverleners.

De aanvraag wordt vervolgens uitgebreid getoetst door het Pgb team. Mocht er aanvullende informatie nodig zijn (zoals VOG’s, evaluatieverslagen, etc.), dan kan het Pgb team hiernaar vragen.

 

Heeft uw kind reeds een Pgb en wilt u dit verlengen? Stuur dan tijdig een heraanvraag in (uiterlijk 8 weken vóór de einddatum van het Pgb). Dit kan door een actueel Pgb plan (in PDF of in Word) per mail toe te sturen aan het Pgb team.

Handige links

Zorg In Natura

 

De gemeente Amsterdam heeft Specialistische Jeugdhulp ingekocht. Deze ‘Zorg In Natura (ZIN)’ is beschikbaar, als uit het Perspectiefplan blijkt dat er Specialistische Jeugdhulp nodig is. Uw Ouder- en Kindadviseur kan met u meekijken wat een passend ZIN-zorgaanbieder is.

overzicht Zorg in natura

VOG aanvragen

 

Bij het aanvragen van een verklaring omtrent gedrag (VOG) voor de niet professionele zorgverlener(s), kan dit (deels) vooringevulde VOG formulier worden gebruikt.

VOG formulier

Contact met Pgb team

 

Heb je vragen over jouw Pgb aanvraag of wil je contact met het Pgb-team? Stuur dan een e-mail via de link hieronder.

mail het PGB team