direct contact

Sinds begin 2015 lopen er op alle scholen voor voortgezet onderwijs ouder- en kindadviseurs rond. Ze bieden ondersteuning als er zorgen zijn over een leerling of zijn of haar gezinssituatie. Fijn voor de leerling en de ouders, die zo laagdrempelige hulp kunnen krijgen. En fijn voor de school, die nu meer mogelijkheden heeft om hulp in te schakelen.

‘Het verlicht mijn taak als mentor, want ik kan iemand inschakelen als ik zie dat het niet goed gaat met een leerling. En het is fijn een klankbord te hebben. Ik word er een betere mentor door!’ Lara Clarkson, docent Frans en mentor op het Cygnus Gymnasium, is enthousiast over de ouder- en kindadviseur op school. Lara: ‘Mijn ervaringen met Arnoud Wierstra, onze ouder- en kindadviseur zijn heel positief. Ik werk al jaren met hem samen, want hij was hiervoor als schoolmaatschappelijk werker ook al aan de school verbonden. Hij is zichtbaar in de school en heel benaderbaar. Ik weet natuurlijk niet of de ervaringen op alle scholen zo positief zijn, maar met hem zijn de lijntjes heel kort.’

 

Geen jeugdzorgstempel

Als het met een leerling niet lekker loopt, is de mentor vaak de eerste die dat signaleert. Maar met een klas van maximaal 32 leerlingen, heeft deze weinig tijd en middelen om daar zelf iets mee te doen. Lara: ‘Je ziet hier veel, wie er om zes uur nog op het schoolplein hangt, wie geen aanspraak heeft in de pauze. De school is hun community. Soms merk ik: hier is meer nodig dan een knuffel of een goed gesprek. Dan bespreek ik met de leerling en de ouders of zij het goed vinden dat ik Arnoud erbij betrek. En dat vinden ze eigenlijk altijd prima. Omdat Arnoud op school aanwezig is, is hij heel laagdrempelig – hij heeft geen jeugdzorgstempel. Soms hebben ouders moeite om psychologische problemen te bespreken.’

 

Problemen vanuit school benaderen

Dat de hulp op school wordt aangeboden heeft nog een ander groot voordeel: het motiveert ouders om de hulp te aanvaarden. Lara: ‘Omdat Arnoud op school rondloopt, kan ik de problemen vanuit de school benaderen: uw zoon of dochter zit niet lekker in zijn vel en dat heeft invloed op de cijfers. En ouders willen altijd dat hun kind het op school goed doet, dus dat is een hele mooie ingang om de hulp erbij te betrekken. Als de problemen thuis en op school samenkomen, voeren we soms samen oudergesprekken: wat kunnen we samen met de leerling en de ouders doen om het weer beter te maken?’

 

Meidenvenijn

De ouder- en kindadviseur is niet alleen voor individuele leerlingen in te schakelen. Lara: ‘Hij is mijn klankbord. Het is heel prettig dat ik moeilijke situaties in mijn mentorklas aan hem kan voorleggen. Meidenvenijn bijvoorbeeld, dat vind ik heel ingewikkeld. Met Arnoud kan ik bespreken hoe ik het aanpak en hij heeft altijd goed advies. Ook mijn zorgen over mentorleerlingen kan ik bij hem kwijt. Dat is voor mij extra waardevol, omdat ik op onze relatief kleine school dit soort problemen niet met collega-mentoren kan bespreken. Iedereen kent elkaar, wat het moeilijk maakt een leerling anoniem te bespreken. Ze hebben dan al snel in de gaten om wie het gaat, en daarmee zou ik de privacy van mijn leerling schenden. Bij Arnoud is die privacy gewaarborgd, hij is voor de leerlingen en ouders een vertrouwenspersoon. Natuurlijk is hij geen wonderdokter die de problemen wegtovert. Maar het stelt me gerust dat hij het gezin erbij kan betrekken en kan doorverwijzen naar zwaardere hulp als dat nodig is.’