direct contact

Wat kunnen collega-professionals van onze jeugdpsychologen verwachten.

De jeugdpsychologen van Ouder- en Kindteams zijn er voor kinderen, jongeren en hun ouders en/of verzorgers in Amsterdam. De teams werken in de wijk en zijn ook via de Amsterdamse scholen in het basis- en voortgezet onderwijs bereikbaar. We vertellen aan collega-professionals wat zij van de jeugdpsychologen van Ouder- en Kindteams kunnen verwachten.

Problematiek

Veel voorkomende vragen van ouders en jeugdigen aan de jeugdpsychologen gaan over angst, depressie, traumatische stress en gedragsproblemen. Ook richten deze vragen zich op complexe scheidingen, (licht) verstandelijke beperking, de ontwikkeling van het jonge kind, hechtingsproblemen en gezinnen in een multi-problematische leefsituatie. Sommige jeugdpsychologen hebben specifieke kennis en expertise, gericht op bepaalde problemen of de vragen in de wijk. Ze kunnen door collega-jeugdpsychologen om advies gevraagd worden.

 

Complicerende factoren
Bij het ontstaan van problemen spelen meerdere factoren een rol. Een gezin kan te maken krijgen met echtscheiding, armoede, werkloosheid, criminaliteit of migratie. Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn vaak aanleiding voor problemen in het opgroeien en opvoeden. Ook kunnen een (verstandelijke) beperking, lichamelijke of psychische problematiek zoals verslaving of onverwerkte rouw complicerende factoren zijn. De jeugdpsychologen nemen deze factoren en uitdrukkelijk ook de krachten van de jeugdige en het gezin mee in hun analyse, advies en aanpak.

 

Aanpak
Verbinden en motiveren vormen de basis. De jeugdpsychologen baseren hun aanpak op de visie dat beschermende en mogelijk belemmerende factoren in het leven van jeugdigen en hun opvoeders in relatie staan tot hun leefwereld (gezin, onderwijs en leefomgeving). Kern van het werk van de jeugdpsychologen is handelingsgerichte diagnostiek (onderkennen, verklaren en adviseren) en behandeling van de problematiek waarmee de jeugdige zich aanmeldt (of waar de jeugdige mee wordt aangemeld).   

Er is een breed scala van mogelijke interventies waarbij de jeugdpsychologen evidence-based technieken en behandelingen inzetten. Alle jeugdpsychologen zijn geschoold in systeemgericht en oplossingsgericht werken en cognitieve gedragstherapie.

 

Context
De jeugdpsychologen zijn binnen de context van opvoeding, onderwijs en leefomgeving aan het werk en in wisselen hun kennis en ervaring uit in multidisciplinaire teams. Ze werken in de wijk op locaties van Ouder- en Kindteams en op scholen. De jeugdpsychologen werken met jeugdigen en met hun ouders, maar ook met andere betrokkenen rondom het gezin. Hun betrokkenheid is zo kort als kan en zo lang als nodig is. Wanneer in het begin al duidelijk is dat gespecialiseerde zorg nodig is, zal in overleg met betrokkenen worden doorverwezen.

Wanneer specialistische jeugdhulp?
Bij verslaving, eetstoornissen, forensische problematiek, tics en dwang en persoonlijkheidsstoornissen is in principe (hoog) specialistische jeugdhulp nodig. Dit geldt ook bij complexe systeemproblemen, complexe echtscheidingsproblemen, complex trauma en ernstige depressie, angst en gedragsproblemen. Specialistische jeugdhulp is eveneens geïndiceerd bij vragen van jeugdigen en ouders waar de kennis en expertise van een multidisciplinair team van professionals uit de jeugd-GGZ passend is.  

 

Collegiaal overleg 
Het is voor professionals altijd mogelijk om met toestemming van ouders (en jeugdigen ouder dan 12 jaar) te overleggen met de jeugdpsycholoog uit een Ouder- en Kindteam. Zo kunnen we samen met ouders en jeugdigen werken aan goede resultaten.  

 

De expertise van de jeugdpsycholoog in de Ouder- en Kindteams Amsterdam