DIRECT CONTACT

020 – 555 5961

Stel je vraag

App je vraag

Zoek op school

Wijklocaties
Chat direct online
 

Privacy

Wij gaan zorgvuldig om met persoonlijke gegevens van ouders en kinderen

 

In het informatieblad Privacy lees je hoe wij omgaan met persoonsgegevens van kinderen, jongeren en ouders die bij ons komen (in het Engels: for your information).

 

In een uitgebreide privacyverklaring wordt dieper ingegaan op de wettelijke gronden en lees je ook hoe wij omgaan met de gegevens van sollicitanten, stagiaires, mensen die een training volgen en de bezoekers van onze website. Hoe het onderdeel jeugdgezondheidszorg omgaat met privacy lees je hier.

Hieronder lees je een samenvatting.

 

Informatie geven wij niet door

Wij werken met digitale dossiers, die vijftien jaar bewaard worden en goed beveiligd zijn. Alleen degenen die bij een kind betrokken zijn, hebben toegang tot het dossier. Wij delen nooit informatie met anderen, tenzij het relevant is én ouders daar toestemming voor geven. Heb je een eenvoudige vraag? Dan registreren wij helemaal niets.

 

Uitzonderingen

Alles gebeurt in overleg, maar er zijn twee uitzonderingen:

  • is de gezondheid of veiligheid van een kind in gevaar, dan handelen wij volgens de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit is zo vastgelegd in de wet.
  • zijn er zorgen over een kind en/of risico’s omtrent een kind? Dan registreren wij in de verwijsindex multisignaal. Ouders worden altijd op de hoogte gebracht.

 

Verwijzing en beschikking

Als een kind specialistische zorg nodig heeft, dan zorgt het Ouder- en Kindteam samen met de ouders dat er passende zorg wordt toegekend en georganiseerd. Op de ‘beschikking’ zetten zij naam, bsn-nummer en het type zorg dat nodig is. De beschikking gaat naar de gemeente. Die gebruikt de gegevens alleen voor de kostenadministratie van de specialistische zorg.