direct contact

Vertrouwelijk en onafhankelijk

Wij werken onafhankelijk en vertrouwelijk. We gaan zorgvuldig om met de gegevens van jou en je kind. De digitale dossiers kunnen alleen worden gezien door medewerkers van het team die bij je kind betrokken zijn. Soms kan het goed zijn om informatie te delen met anderen, zoals bijvoorbeeld de huisarts. Informatie delen wij alleen met anderen als ouders en/of jongere daar toestemming voor geven.

 

Altijd in overleg

In het Ouder- en Kindteam heb je als ouder(s) contact met één of meer professionals. Meestal is dat een ouder- en kindadviseur, maar ook de jeugdverpleegkundige, jeugdarts of jeugdpsycholoog kan betrokken zijn. Samen met de professional kijk je wat er nodig is, wie daar bij kan helpen en wat voor jullie de beste manier is. Alles gaat in overleg zodat je steeds weet wat je kunt verwachten. Zonder jouw toestemming wordt er geen informatie gedeeld met anderen, tenzij er sprake is van een uitzonderingssituatie.  

 

Jeugdgezondheidszorg

In Amsterdam maakt de jeugdgezondheidszorg deel uit van de Ouder- en Kindteams Amsterdam. Hier lees je meer over jeugdgezondheidszorg en privacy. 

 

Vragen of zorgen over gezondheid, opgroeien en opvoeden 
Heb je vragen of zorgen over gezondheid, opgroeien of opvoeden, dan kan altijd terecht bij het Ouder- en Kindteam in de wijk of de ouder- en kindadviseur via de school. Je bent welkom voor tips, informatie en advies. Als er meer nodig is, dan maak je samen met de ouder- en kindadviseur een plan. Het plan wordt vastgelegd in een digitaal dossier. 

 

Digitaal dossier

Een dossier van het Ouder- en Kindteam is altijd digitaal. Het is goed beveiligd: alleen medewerkers van het Ouder- en Kindteam die bij jouw kind betrokken zijn, hebben toegang tot het dossier. Als een kind jonger is dan 12 jaar, dan mag je als ouder het dossier van jouw kind altijd inzien. Vind je dat er iets in het dossier staat dat niet klopt, dan kun je vragen of dat gewijzigd kan worden. Is het kind tussen de 12 en 16 jaar, dan kun je samen met jouw kind het dossier inzien en vragen om een wijziging. Als het kind 16 jaar of ouder is, dan is hij of zij degene die daar over gaat. 

 

Delen van informatie

Als een medewerker van het Ouder- en Kindteam met anderen wil overleggen over jullie situatie, dan vraagt hij of zij daar vooraf toestemming voor. 

  • Is jouw kind jonger dan 12 jaar? Dan moet je als ouder toestemming geven.
  • Is jouw kind tussen de 12 en 16 jaar? Dan geef je als ouder en kind samen toestemming.
  • Vanaf 16 jaar is jouw kind verantwoordelijk om toestemming te geven.    

Toestemming

Als de ouder- en kindadviseur, jeugdarts of jeugdpsycholoog toestemming aan jou vraagt om informatie te delen, dan legt hij of zij goed uit:

  • met wie hij/zij informatie wil delen (bijvoorbeeld de huisarts, school of een specialist);
  • om welke informatie het precies gaat;
  • waarom hij/zij dat nodig vindt.

Uitzonderingen 
Als wij ons zorgen maken over de veiligheid van een kind, handelen wij volgens de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Ouder(s) worden hierover geïnformeerd. Bij zorgen en/of risico’s over een kind registreert een medewerker dat in de verwijsindex Multisignaal. Meer informatie vind je op multisignaal.nl

 

Verwijzing

Als jouw kind specialistische zorg nodig heeft, dan zorgt de medewerker van het Ouder- en Kindteam voor de juiste verwijzing. Om dat te regelen, wordt een beschikking gemaakt met daarin de naam en het burgerservicenummer van het kind en het type zorg dat nodig is. De beschikking wordt naar de gemeente gestuurd. Dat is nodig voor de administratie van de kosten van de specialistische zorg. Je ontvangt een kopie van de beschikking, daarmee heb je recht op de daarin vermelde zorg.  

 

Vragen of klachten over privacy

Heb je een vraag over hoe het Ouder- en Kindteam omgaat met jullie informatie? Ben je niet tevreden over hoe wij omgaan met jullie informatie? Heb je een klacht of tip voor verbetering? Neem dan contact op met het Ouder- en Kindteam in de wijk.  

 

1. Er wordt ‘ouders’ geschreven. Hiermee bedoelen we niet alleen de ouders, maar ook de wettelijke vertegenwoordigers van het kind.