direct contact

Hulp bij ouderschap en opvoeding.

 

Onze ouder- en kindadviseurs en jeugdpsychologen zijn er voor ouders die een steuntje in de rug nodig hebben. Opvoeden van kinderen is niet makkelijk, daarom kun je met je vragen bij ons terecht. Veranderingen in je eigen situatie en belangrijke levensgebeurtenissen – zoals trouwen, scheiden, rouw, ontslag etc. – kunnen ook effect hebben op jou, je gezin en hoe jullie met elkaar omgaan. Wij denken met je mee en kijken met jou waar je hulp bij kan gebruiken.  

Naar de ouder- en kindadviseur

Werkwijze

 

Samen kijken we wat je vraag of zorg is, hoe het met jullie gaat en wie uit het team het beste kan helpen. Soms kan je als ouder, kind of jongere met tips en advies weer zelf verder. Soms is het fijn om meerdere gesprekken te hebben of een training te volgen. Het is ook mogelijk om op spreekuur te komen bij een jeugdverpleegkundige of jeugdarts, bij vragen over gezondheid van je kind. Wat je vraag ook is, we kijken met jou wat je zelf kan doen, en wie gaat helpen. Als er meer nodig is, dan kunnen we de juiste specialistische hulp betrekken.

PGB en ZIN
 

De gemeente Amsterdam heeft specialistische jeugdhulp ingekocht. Deze zorg in natura (ZIN) is beschikbaar, als uit het Perspectiefplan blijkt dat specialistische jeugdzorg nodig is. Soms willen ouders/jongere zelf specialistische zorg inkopen en regelen door de inzet van een Persoonsgebonden budget (PGB). Een PGB brengt een aantal verplichtingen met zich mee én een grote eigen verantwoordelijkheid bij het organiseren van de hulp.

PGB en ZIN: zo is het in Amsterdam geregeld

Trainingen voor ouders en kinderen

Het opvoeden van kinderen is voor iedereen wel eens lastig. Hoe weet je wat werkt en wat bij jou past? Onze gratis cursussen, trainingen en workshops helpen ouders en opvoeders hierbij. Voor sommige kinderen en jongeren werkt een training goed. Wij werken altijd volgens de grondslagen van Positief Opvoeden. Wij bieden trainingen op maat. Soms online en soms in kleine groepen op een locatie. 

Naar de trainingen

Bel ons op werkdagen van
9.00 – 12.00 uur op (020) 555 59 61


Wil je je afspraken met de jeugdverpleegkundige bekijken of verzetten?

Voor kinderen tot 12 jaar ga je naar

Ouderportaal JGZ

 

Of log in op het

Ouderportaal SAG


Zoek een team bij jou in de buurt