DIRECT CONTACT

020 – 555 5961

Stel je vraag

App je vraag

Zoek op school

Wijklocaties
Chat direct online
 

Op school

School is een belangrijke samenwerkingspartner. Het schoolteam heeft zicht op alle kinderen en daarmee een belangrijke signaleringsfunctie.

 

In alle wijken werken ouder- en kindadviseurs, jeugdpsychologen, jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen die samen de Ouder- en Kindteams vormen. Ook zijn zij aan alle scholen verbonden via een vaste contactpersoon. In onderling overleg wordt de samenwerking tussen school en het Ouder- en Kindteam vormgegeven.

 

Elke school heeft een contactpersoon van de Ouder- en Kindteams. Kijk hier wie dat op de school van jouw kind is. Via de zoekfunctie krijg je zijn of haar contactgegevens. Veel ouder- en kindadviseurs zijn op vaste momenten aanwezig op school. Dan kan je gewoon eens langsgaan om jouw vraag of probleem voor te leggen. Of anders kun je de ouder- en kindadviseur bellen of mailen.

 

Altijd in overleg

De medewerkers van het Ouder- en Kindteam maken geen deel uit van het schoolteam en zijn onafhankelijk van school. Ouders en leerlingen kunnen direct naar een ouder- en kindadviseur, zonder tussenkomst van school of huisarts. De ouder- en kindadviseur overlegt altijd met ouders of jongeren over terugkoppeling naar school, zodat er snel een integrale aanpak op gang komt. Leidend is de hulpvraag van ouders en/of jongere. Wij gaan uit van overleg mèt ouder(s). Wij overleggen nooit met anderen zonder toestemming van ouders.

 

Download hier de factsheet over de samenwerking tussen scholen PO en VO en Ouder- en Kindteam.

 

Lees meer:
Gezondheidsonderzoeken en schoolprofielen De Ouder- en Kindteams voeren op school preventieve gezondheidsonderzoeken uit vanuit de jeugdgezondheidszorg. Als ouders daar toestemming voor geven, kan school voorafgaand aan deze onderzoeken informatie over een leerling meegeven en achteraf een terugkoppeling krijgen. Op het voortgezet onderwijs vullen leerlingen de digitale vragenlijst ‘Jij en Je gezondheid’ in. De antwoorden worden anoniem verwerkt in schoolgezondheidsprofielen die ondersteunend kunnen zijn in de keuze van school voor preventieprogramma’s gericht op leefstijl en gezondheid. De GGD geeft, samen met het Ouder- en Kindteam, iedere school advies op maat.

Kindgericht advies Hoe wordt passende zorg vanuit school afgestemd op wat leerlingen met (chronische) ziekten en aandoeningen, vragen over leeftijd en gezondheid, gedragsproblemen, (ziekte)verzuim, etc. nodig hebben? Samen met de intern begeleider/zorgcoördinator kunnen wij meedenken met de leerkracht(en) en kindgericht advies geven.

Meedenken Ook kunnen de medewerkers van het Ouder- en Kindteam meedenken over onderwerpen zoals pesten, kindveiligheid, radicalisering, seksueel gedrag, zorg aan vluchtelingen, etc.. Wat speelt er op school? Hoe is de voorlichting aan leerlingen en ouders, wat is het beleid? Kunnen we een training inzetten? Of een thema-avond voor ouders organiseren?

Veiligheid Altijd geldt dat wanneer een professional signaleert dat de gezondheid of veiligheid van een kind in gevaar is, hij de verantwoordelijkheid heeft om stappen te ondernemen. Daarbij is de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling leidend. De medewerkers van de Ouder- en Kindteams kunnen school hierbij ondersteunen.